Kaugküte

Kaugküte on efektiivne ja keskkonnasõbralik viis tiheasustusega piirkondade soojusega varustamiseks.

Kaugküte jaotab efektiivsetes keskkatlamajades toodetud soojust soojusvõrgu kaudu. Tsentraalne soojuse tootmine võimaldab rakendada parimat võimalikku tehnoloogiat, lubab paindlikkust kütuseliigi valikul ning kasutada soojuse ja elektri koostootmise eeliseid. Kaugküte on loodud soojusenergia tarnimiseks tarbijatele võimalikult lihtsalt ja mõistliku hinnaga.

Kütteliikidest on Eestis kõige levinum kaugküte, mille osakaal siinses soojusvarustuses ulatub vähemalt 60 protsendini. Tarbija seisukohast on tegemist mugava kütteliigiga, mis tagab varustuskindluse ja on keskkonnasõbralik 

Sisu Moodul

Meie ettevõtted omavad pikaajalist kogemust nii kaugküttesüsteemide opereerimises, arendamises kui ka hooldamises. Oleme professionaalid nii suuremate kui ka väiksemate linnade kaugküttesüsteemide efektiivses juhtimises. Meile on usaldatud hallata Eesti suurim kaugküttesüsteem Tallinnas ning käitame ühte Baltimaade efektiivsemat kaugküttevõrguga ühendatud koostootmisjaama.

Meie ettevõtted varustavad kütte ja sooja veega elumaju, munitsipaal- ja riigiasutusi, lasteaedu, koole, ülikoole, haiglaid, kultuuriasutusi, spordihalle, ujulaid, kauplustekette, kaubanduskeskusi ja ärihooneid.

Meie eesmärgiks on tagada kliendile stabiilne soojusvarustus võimalikult mõistliku hinnaga. Lähiaastate tegevuse põhisuunaks on kütuse portfelli mitmekesistamine ning kohaliku ja taastuvkütuse osakaalu suurendamine soojuse tootmises, mille kaudu tagatakse kliendile soodne soojuseenergia hind.

Kaugkütteettevõtted AS Utilitas Tallinn ja AS Utilitas Eesti varustavad soojusega tarbijaid Tallinnas, Maardus, Keilas, Haapsalus, Kärdlas, Raplas, Jõgeval ja Valgas.

Loe kaugkütte eelistest lähemalt.