2016. aastal liitus kaugküttega rekordiline arv uusi tarbijaid

Eelmisel aastal liitus Eesti energiakontserni Utilitas võrkudega rekordarv uusi hooneid, ainuüksi Tallinnas ühendati kaugküttevõrku 86 uut klienti koguvõimsusega 38 MW. Utilitas varustas eelmisel aastal soojusega kaheksas Eesti linnas 4 624 hoonet, sealhulgas 164 000 kodumajapidamist.

Utilitas panustab eelkõige teenuste kvaliteedi tõstmisse, mis aitab hoida keskkonda ning tõhustab nii tootmist kui ka jaotussüsteemi. Utilitase kontserni juhi Priit Koidu sõnul investeeris Utilitas eelmisel aastal üle 40 miljoni euro, mille raames viidi Tallinnas lõpusirgele uue soojust ja elektrit tootva jaama ehitus, kõik kliendid üle Eesti ühendati nüüdisaegse kauglugemissüsteemiga, renoveeriti  soojusvõrke ning kaasajastati tootmisprotsesse. „Tõhus kaugküte on konkurentsivõimeline ning parim viis linnade soojusega varustamiseks, mida tõestab üha suurem kaugküttega liitujate arv,“ selgitas Koit.

Utilitas tootis 2016. aastal 1 495 198 MWh soojus- ja 174 227 MWh elektrienergiat, mida oli võrreldes eelnenud aastaga vastavalt 9,5% ja 0,2% rohkem. Üle poole energiast toodeti metsa- ja puidutööstuse jääkidest: 1,1 miljonist kuupmeetrist puiduhakkest saadi 860 000 MWh rohelist energiat. Soojuse- ja elektri koostootmise režiimis toodeti 725 000 MWh energiat.

2016.aasta talv oli taas tavapärasest soojem, talvekuude keskmine temperatuur ületas viimase kümne aasta keskmist ühe kraadi võrra. Soojuse ja elektri koostootmine ning taastuvkütuste kasutamine kaugküttes võimaldab oluliselt vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni ning pidurdada kliima soojenemist. 2016. aastal aitas Utilitas taastuvkütuste kasutamisega piirata CO2 õhku paiskamist 423 300 tonni võrra, mis oli 20 protsendi võrra parem tulemus kui 2015. aastal. Lisaks positiivsele keskkonnamõjule kindlustab kohaliku taastuvkütuse kasutamine stabiilse ja soodsa soojuse hinna.