Ettevõttest

Utilitas on Eesti energiakontsern, mille põhitegevuseks on soojuse ja elektri tootmine ning kaugkütteteenuse osutamine.

Pakume klientidele ja keskkonnale sobivaid lahendusi, toodame ja jaotame energiat võimalikult efektiivselt ning kasutame võimalikult suures osas taastuvaid ja kohalikke energiaallikaid.

Utilitase ettevõtted varustavad soojusega hooneid üle Eesti. Meie klientideks on korteriühistud, riigi- ja munitsipaalasutused ning eraettevõtted.

Kontserni kuuluvad kaheksas Eesti linnas kaugkütteteenust pakkuvad AS Utilitas Tallinn  ja AS Utilitas Eesti  ning Tallinnas elektrit ja soojust tootev OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam. Utilitas omab kontserni ettevõtetes 100% osalust.

Grupi ettevõtetel on pikaajaline kogemus Eesti energeetikaturul tegutsemisel.

uus-struktuur

 

 

Sisu Moodul

  • ca 260 töötajat
  • 500 km hallatavaid soojusvõrke
  • 4 500 köetavat hoonet
  • ligi 160 000 köetavat kodumajapidamist
  • 39 käitatavat katlamaja installeeritud võimsusega 1,1GW
  • 25MW elektrilise ja 68MW soojusliku nimivõimsusega koostootmisjaam
  • 1,7 TWh müüdud soojusenergiat
  • 174 GWh müüdud elektrienergiat
  • kontserni ettevõtete käive EUR 111 miljonit
  • konsolideeritud varade maht EUR 251 miljonit